स्टेपमॉमने तिच्या मुलीने मोठ्या पट्ट्यासह गोंधळ घातला