तिच्या सावत्र भावाच्या पत्नीने मिळवलेल्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या छोट्या फुलांचे केसांसह मादक गोरा