विकृत व्यक्तीने त्याच्या सावत्र बहिणीच्या मांजरीवर ती मारली